❝docтor, docтor pleaѕe lιѕтen мy вraιn ιѕ ѕcaттered yoυ can вe alιce, ι'll вe тнe мad нaттer❞  ❝ѕo wнaт ιғ ι'м crazy? тнe вeѕт people are ❞

Riverdale    https://twitter.com/Bombshe_ll