Té cầu thang ...

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam    https://www.facebook.com/banhbeo.chen.5