★Türkçe Sözler★

by voice of silence

voice of silence

sözler kendini anlatmanın bir yolu olacağı kadar kendini saklamanın da bir yolu olabilir.