Nie wierzę, inni wszystko powiedzieć.

   @barbiexhs