Cười...để tạo cho mình 1 niềm tin dù giả tạo và chẳng bao giờ thấy nước mắt trào ra. Cuộc sống nhiều lúc cần phải thế.:)

Hai Phong, Vietnam    https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1722048344696250/