➡Τίποτα δεν χάνεται αν έχει λόγο να μείνει.

   @athena_kn