Harabat ehlini hor görme zakir, defineye malik nice viraneler var..

Yalova    http://www.rumma.org