𝘓𝘌𝘛𝘙𝘈𝘚.

𝘈 𝘉 𝘊 𝘋 𝘌 𝘍 𝘎 𝘏 𝘐 𝘑 𝘒 𝘓 𝘔 𝘕 Ñ 𝘖 𝘗 𝘘 𝘙 𝘚 𝘛 𝘜 𝘝 𝘞 𝘟 𝘠 𝘡

𝗔 𝗕 𝗖 𝗗 𝗘 𝗙 𝗚 𝗛 𝗜 𝗝 𝗞 𝗟 𝗠 𝗡 Ñ 𝗢 𝗣 𝗤 𝗥 𝗦 𝗧 𝗨 𝗩 𝗪 𝗫 𝗬 𝗭

𝘼 𝘽 𝘾 𝘿 𝙀 𝙁 𝙂 𝙃 𝙄 𝙅 𝙆 𝙇 𝙈 𝙉 Ñ 𝙊 𝙋 𝙌 𝙍 𝙎 𝙏 𝙐 𝙑 𝙒 𝙓 𝙔 𝙕

𝐀 𝐁 𝐂 𝐃 𝐄 𝐅 𝐆 𝐇 𝐈 𝐉 𝐊 𝐋 𝐌 𝐍 Ñ 𝐎 𝐏 𝐐 𝐑 𝐒 𝐓 𝐔 𝐕 𝐖 𝐗 𝐘 𝐙

𝑨 𝑩 𝑪 𝑫 𝑬 𝑭 𝑮 𝑯 𝑰 𝑱 𝑲 𝑳 𝑴 𝑵 Ñ 𝑶 𝑷 𝑸 𝑹 𝑺 𝑻 𝑼 𝑽 𝑾 𝑿 𝒀 𝒁

𝘢 𝘣 𝘤 𝘥 𝘦 𝘧 𝘨 𝘩 𝘪 𝘫 𝘬 𝘭 𝘮 𝘯 ñ 𝘰 𝘱 𝘲 𝘳 𝘴 𝘵 𝘶 𝘷 𝘸 𝘹 𝘺 𝘻

𝗮 𝗯 𝗰 𝗱 𝗲 𝗳 𝗴 𝗵 𝗶 𝗷 𝗸 𝗹 𝗺 𝗻 ñ 𝗼 𝗽 𝗾 𝗿 𝘀 𝘁 𝘂 𝘃 𝘄 𝘅 𝘆 𝘇

𝙖 𝙗 𝙘 𝙙 𝙚 𝙛 𝙜 𝙝 𝙞 𝙟 𝙠 𝙡 𝙢 𝙣 ñ 𝙤 𝙥 𝙦 𝙧 𝙨 𝙩 𝙪 𝙫 𝙬 𝙭 𝙮 𝙯

𝐚 𝐛 𝐜 𝐝 𝐞 𝐟 𝐠 𝐡 𝐢 𝐣 𝐤 𝐥 𝐦 𝐧 𝐨 𝐨 𝐩 𝐪 𝐫 𝐬 𝐭 𝐮 𝐯 𝐰 𝐱 𝐲 𝐳

𝒂 𝒃 𝒄 𝒅 𝒆 𝒇 𝒈 𝒉 𝒊 𝒋 𝒌 𝒍 𝒎 𝒏 𝒐 𝒐 𝒑 𝒒 𝒓 𝒔 𝒕 𝒖 𝒗 𝒘 𝒙 𝒚 𝒛

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

𝙉ú𝙢𝗲𝙧𝗼𝙨.

0123456789

𝟢𝟣𝟤𝟥𝟦𝟧𝟨𝟩𝟪𝟫

𝟬𝟭𝟮𝟯𝟰𝟱𝟲𝟳𝟴𝟵

𝟎𝟏𝟐𝟑𝟒𝟓𝟔𝟕𝟖𝟗

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

:¨·.·¨:

`·..·ˊ ⠀๋⠀᳝⠀༶⠀░.⠀۟⠀。⠀♡. ․⠀๋⠀᳝

♥︎₊˚ ⚠︎·˚ ♡⸝⸝ ✦ ᖗ ⊹ ✦ 。°˖ ✧ ១ 𔘓⠀࣪. ᨳ ✦ ★ ☆❐ ❏ ⿻ ⎙ ⬪ ২ ⩩ ♥︎ ᯽ ⨾ ୨୧ ʚ ɞ ∞ ꗃ ๑ ៸៸ ✧ 𓏲ָ 𖦹 𓏸𓈒 ッ 𝅃 🝯 ╰╮仌 𓄼 ⨾ ⩇ ֶָ֢ 𖥻 !ᨒ ♡̵ ◌ ५ ᝬ な ๋ εϊз ‹𝟹 ଘ ʺ ⩩ ﹫ 𓏭 ั ᕱ⑅ᕱ ⁺ ^ ^ : ♡𝆬 ⸦⸧ ⌘ ░ ╭╯⺌ ░𝆬 ⌇✿𝆬 ╳ 𔗏𔗎 𝆺𝅥𝆹𝅥 ﹅ 𓄹 ζ 𓏬 ┊ 人 𓍢 웄 ຳ ⌕ ☹︎ 𖣠 ⁽⁾ ₍₎

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

₍⑅ᐢ..ᐢ₎♡ - ̗̀꒰ᐢ • ˕ • ᐢ꒱ ̖́- (๑•̀ㅁ•́๑) (❁ᴗ͈ˬᴗ͈) ⁽ ˘ ˑ ˘ ⁾ (๑ᵔ⌔ᵔ๑) ₍ᐢ. ̯.ᐢ₎ •᷄ࡇ•᷅ 'ㅅ' ᵔᴗᵔ ᴖ.ᴖ⠀⠀˃ᴗ˂ (ᴗ͈ˬᴗ͈) (ᐢ • ˕ • ᐢ) ⠀ꃋᴖꃋ ₍ᐢ..ᐢ₎ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭ ∩⑅∩ ᘏ⑅ᘏ ⠀ᕬ ᕬ ₍ᐢ.ˬ.ᐢ₎

₍ᐢ..ᐢ₎ (꜆˶ᵔᵕᵔ˶)꜆ ૮₍ • ᴥ • ₎ა ⍝ ˘ ᵜ ˘ ⍝ ᴖ ᴈ ᴖ (๑>ᴗ<๑) (⑅˘͈ ᵕ ˘͈ ) ( ˘ ³˘)♥︎ ₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎ ૮꒰˶•˕•˶꒱ა

꒰˶•˕•˶꒱ ૮(˶•˕•˶)ა

˶ᵔ ˕ ᵔ˶ ˘͈ ᵕ ˘͈ ₍˶ᵔ ˕ ᵔ˶₎ ૮(៸៸•᷄ࡇ•᷅៸៸)ა

/l、

゙(゚、 。 7

l、゙ ~ヽ

じしf_, )ノ

/\___/\

(= ^ . ^ =)

( “ ) ( “ )_/

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

𖧡 𔓘 𖤐 ♡ 𖧷 ✎ ⸙ ⎙

ᚹ︙⌑ ୧ ୨ ↷ ଓ 𓃺 𓃠

❛ ▥ ﹇ 𖣖 ꒲ ꒰ ꒱ ꒥ 𓋲

𖤘 𓎆 🂦 𖡂 ⸼ 𖣓 𑁯 ꧔ ꒦ ꒷ 𔕔

⑅ ᘏ 𖣻 ⧉ ৫ 𐂴 ᨒ 𖥧 𖤣

𖣂 𖠳 ﹅ ⌒ 〜 ✿ 𓄹

ꕤ ༢ ⟆ ༅ 𖤠 ⥤ 𝆹𝅥 ⇆ 阊

﹫ 𔗫 ︳︴﹏ ﹌ 𓈀

ᨌ ꏍ ャ 𓇢 ᪤ 困 𓇣 ⟠

𓍼 ▦ キ𖠵 ᨓ ༤ ▭ ᭡ 𖥨

𖡡 𖠌 𖣰 ﹋ ⌗ ҂ 𓍢 ⩨ ⩩

𐇯 っ ৎ ✦ ៹ ៸ 𖣦 ◠

𐚱 ☼ 𓍯 𖥻 ◌ 𓄼 𓏸 𓈖 𓈒

仌 ᘎ 𖣆 ζ ⍝ 𓊘 ⎗ ❐ ﹟

✧ ❍ ꞈ ੭ ⍉ ⋄ ๑ ★ ◑ ◐

७ ∞ ∿ ꩜ ⭑ ⊹ ➱ 𔘓 ໑ 𓏲

𓂃 ᝬ 𖧧 𖥦 ˒ 🂱 𖦹 ⬪ ⿻

ꗃ 𓂅 𖦥 ⌕ ⺀ ᵎ 𓏴 𓋜 ゙

〝 ⛓ 𓅓 ☓ 𓆪 𓇿 𓎖

✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ

♡⃕ ◡̈ ꒰ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ⎧ ୧ ⋅ ..⃗. ┊ೃ ╰►

꒱ ➛ ↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ┊ ➹ ੈ♡‧₊˚ ↱

ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰ 「❀」 . .⃗ ༉‧

₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥ ☹︎⸙͎ ೫ ⃟ ։❀ ፧ ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ °↳

۵`⌧ ≡ ⸙ ↺彡*ૢ✧;; ↳♡↣❁۪۪ ❥ ➼ ▪ ﹀ೃ* ᬄ ღ

༾ ꙰ ≈ - ̗̀ ゞ •| ⊱✿⊰ |• ╰─►⸙͎ — ≡

︶ ﹀ㅤ |. . ° • . .

✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ

♡⃕ ◡̈ ꒰ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅ ..⃗. ೃ ╰► ꒱ ➛

↴ ❱ ✿•˖* ℘ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ➹ ੈ ‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ 彡 ✥ ❥ Ꮠ

➜ ᎒ ☈ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰ 「❀」 . .⃗ ༉‧₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥ ⸙͎

೫ ⃟ ։❀ ⃟ ፧ ✩‧₊ 'ރ፧ ° ₍ ₎ ꜜ ͙ ⋰ ⋱ ⌒

⇝ ░ ★ ☆ ☉ ☐ ☼ ☽ ☾ ♩ ♪ ♫ ♬ ✞ ✟ ✠ ✦ ✧ ✩ ✪ ✮ ✯ ✹ ✿ ❀ ❁ ❂ ❅ ❆ ❝ ❞ ➤ ツ ㋡ 卍 웃 ϟ

❋ ❊ ❉ ❈ ۞ ✽ ✼ ✻ ✺ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✴ ✲ ✱ ✰ ✯ ✮ ✭ ✬ ✫ ✪ ✩ ✧ ✦ ⛤ ☆ ★

✪ ☆彡*

❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✾ ✺

☤♕ ♚ ♛ ✙ ✚ ✛ ✜ ✞ ✟ ✠ 卍 卐

☊✄

ˇ ☐ ☑ ☒ ∨ √

〠

★ ☆ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰

Flechas y demás.

⁂ ⁎ ⁑ ✢ ✣ ✤ ✥ ✱ ✲ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺✻ ✼ ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❈ ❉ ❊ ❋

↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ➔ ➘ ➙ ➚ ➛ ➜ ➝ ➞ ➟ ➠ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➱ ➲ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ ↵ ↓ ← → ↑⇦⇧⇨⇩↺↺↜↝ ➔ ⇧ ⇦ ⇨ ➨ ➠ ➞ ➚ ➘ ➥ ➦ ➧ ➤ ⌦ ⌫ ➱ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ▲ ► ▼ ◄ ◢ ◥ ← → ↑ ↓ ↔ ↕ ⇊ ⇉ ⇈ ⇇ ⇆ ⇅ ⇄ ↖ ↗ ↘ ↙ ↻ ↺ ↷ ↶ ↵ ↴ ↳ ↲ ↱ ↰ ↯ ↪ ↩ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ➾ ➢ ➣ ➲ ➼ ➹ ➷ ➳ ➴ ➵ ➶ ➺ ➻ ➼ ➽ 《 》 ︽ ︾ > < ︿ ﹀

➷ ➼ ➹➡ ↗ ↖ ↘ ↙ ◀ ▶ ↕ ↔ ↩ ↪ → ⇒ ⟹ ⇨ ⇰ ➳ ➵ ➻ ➺ ➼ ➽ ➹ ➷ ↶ ↷ ➵ ➸ ➻ ➺ ➼ ➽ ➹ ➷ ↶ ↷← →←↑→➴ ➵ ➸➹➷➼➹➔ ⇧ ⇦ ⇨ ⇩ ➡ ➨ ➠ ➞ ➚ ➘ ➥ ➦ ➧ ➤ ⌦ ⌫ ➱ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ▲ ► ▼ ◄ ◢ ◥ ← → ↑ ↓ ↔ ↕ ⇊ ⇉ ⇈ ⇇《 》➵ ➢ → ►↴←↑→⇢↜ิ↩ ↪«» ۩۩⇢ ➠ ↫ ←〉〈

░ ▒ ▓ ▬ ▭ ▮ ▯ ▰ ▱ ❏ ❐ ❑ ❒ ❖

` ˊ ᐟ ‐ ‒ ― ⁃ ≣ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⌒ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋╱ ╲ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ✕

⊖ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ◉ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ◦ ◯ ❍ ⦿ ⊕ ⊗

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

𝗇𝘪ɔ𝗸𝘴!

⌕ ˇ 𓂃 𝖢𝗼𝗇𝗮𝗇 𝗚𝗋𝗮𝗒 ﹅

𓏲ꪆ 𝘆𝗼𝗼𝗻𝗶𝗲 𑁬 𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 !

⩩ Ji જ min ໑˶ᵔ ᵕ ᵔ˶

𖥻 𖥦 ، ִֶָ 𝘁𝗮𝗲𝗀𝗂 ִֶָ 𓂅 ˵ˊᯅก̀˵

— 🧺 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗹𝘆 ◞ 𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻 ⬩ 🌳 ー ˒ ン

— ⌗ 🧺 𖥦 𝖩𝗂𝗆𝗂𝗇 𓎆 🌳 ִֶָ 𓂅 .

𖠗 ! Tae tae 🥛 𖥦 ﹗꒧

𝐻𝑛𝑦⚝

𖥻 c𝗮︩︪𝘁𝗯ᨣ𝘆 ✷ m𝗮tt𝗵ɘ𝘂𝘀 ! 🏴‍☠️ 𓂅̸

ᨑ 🖋️ 𓄵 𝗱ǝ𝗺ꮻ𝗻𝗐𝗼𝗅𝖿. !

97 ، 국 ’ 𝘁𝗶𝗻𝘆 𝗯̲𝗼̲𝘆̲ ૭

❐ : 𝗴𝗴𝘂𝗸 ִֶָ 金! 𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹 𓂃 𖤍

★ 𓂅 𝐉𝐊 ﹆ 𝗺𝘆 𝗼𝗻𝗹𝘆 & 𝗼𝗻𝗲 ˃ᴗ˂ !!

ʾʾ ૮₍ ˶• ˔ ต ₎ა ۟ 랑 my only angel ଓ

𓂃. 𝖆𝖗𝖙 𖨅 ˒ 𝘀𝗵𝗲𝗿𝗹𝘆𝗻-𝗴𝗮𝗹𝗲𝘁𝗵 !

ꗃ 𝗮𝗹𝗲𝘅. 𓄹 ᨒ 星 ❥︎

𝗂 𝖼𝖺𝗇 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝘂 ♡ 𝖻𝖺𝖻𝗒 ≀ 𝗴𝗼𝗼

☆ 𝗌𝗍𝗂𝗅𝗅 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗒𝗈𝗎 ⫶ 𝗯𝘆 𓄼 # 𝗝𝗞

𓂅 ㅤ⌗ 𝘺𝘰𝘰𝘯 𓈒 ᘎ

◐' 방탄 : 소년단 𝖻𝗈𝗋𝗇 𝗍𝗈 𝘀𝗮𝘃𝗲.

، ❍ 𝗄𝗈𝗈𝗄𝗶𝗲 ✦ 金。 ७

ଡ 정국’𝗌 𝖺 𝗍𝗂𝗇𝗒 𝗯𝗮𝗯𝘆! (˃͈ દ ˂͈ ༶ )

› 월 ໑ 체 : 𝖼𝖾𝗅𝖾𝗌𝗍𝗂𝖺𝗅 𝖻𝗈𝗒 ♡ 윤기 !

★ l ᥱ vi. ᭡ ࣪. カ フ ェ 𓂃 🍵 Ꮺ ͏

૮⠀ 𝗮𝗿.⠀ 현⠀ 🎐⠀ 𝗺𝗶𝗻.⠀ ✦

𖥧 𝐞𝐫𝐞𝐧 ⌑ brave 𓄹

𖥻 🧸 𖥦 𝙈𝙤𝙧𝗀𝖺𝗇 ♡

ᨳ ﹟ 黃旭熙 ເ 𝑳𝒖𝒄𝒂𝒔 𓄹 “ ✦

• ˗ˏˋ 🐺 ˎˊ˗ 言 Moonie 。□°

〖𝗡𖦹𝗯𖦹𝗱𝘆 𝗟☹︎𝘃𝗲 𝗠𝗲﹆ִֶָ𝅭·𓈀

𔘓︭❛︎𝙒𝙚 𝙆𝙞𝙨𝙨𝙚𝙙?!︎︎︎🌱﹏︎

⠀⠀⠀⠀

𓂅 ㅤ⌗ yoon 𓈒 ᘎ

ᵔᴗᵔ

ㅤㅤㅤ⌕ ˇ ... ⎙ › 진짜

𓄹⠀࣪🧋. 𝙜𝙞𝙧𝙡 𝙢𝙚𝙚𝙩𝙨 𝙚𝙫𝙞𝙡 ❜

ㅤ₍ᐢ..ᐢ₎ ˓ 윤 · 기 𖧧࣪ 𝟵𝟯’ 꿀. ♡

﹅ 𓋜 ⠀،⠀ 윤기: ᵐᵉʷᵎ 𓂅

⠀𖠿 ، ʰʸᵘⁿᵍ 𖥻 ˒ 𖣂. 𝘁𝘅𝘁 ִֶָ 𝗰𝗵𝗼𝗶 𓄼 ๑ ⸼

𓏲 𝘁od𝗼ro𝗸𝗶 � ₊ ❜ ₍ � ₎ . 𝗯n𝗵 ˒ d̲e̲k̲u̲ !

𓏲 եᥲᥱ ▭🧸 am𝗼̲𝘂̲𝗿̲ !

「❀」—— 𝗛𝘄𝗮𝗻𝗴 ◡̈ 𝗛𝘆𝘂𝗻𝗷𝗶𝗻 ♡ ;; 💌 ❜

♡ ₊˚༄ ₍ᐢ..ᐢ₎ 𓂅 𝙈𝙤𝙧𝗀𝖺𝗇!≀ ⬪˙ 𓈒

➤ 🖇️ @ 𝙅𝙚𝙤𝙣 𝙎𝙤𝙮𝙚𝙤𝙣 _ (𝐆)𝐈-𝐃𝐋𝐄 ꒷꒥ 🦋

ㅤ⌕ ˇ 𝙅𝗶𝗸𝗈𝗼𝗄 ⎙ › 진짜

花 ! 𝗸𝗼𝗼 𓄹. 𓂃 % ٠

𖣠𓍲𓍱 𓍼𝘁𝗲𝘁𝗲 𖣠𔘓

�⠀ִֶָ hy.una 𠃵 𔘓𓂃 𖥻 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝 𝚍𝚊𝚗𝚌𝚎!

⩩ ⠀Ta𝗲𝗵yun𝗴𝗶𝗲𓈒 ⠀𑁯 ⠀ ᨒ 🐻 ִֶָ

愛 : 𓄼 𝐬𝐰𝐞𝐞𝐭𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 !! 𓄹 ₍ᐢ..ᐢ₎𔘓

₍^..^₎

— tᥲᥱ 명𓈒 mყ 𝗹ɔ𝘃𝗲.— blue and grey

𓍢🧸𓈒⊹ֶָ֢ 𖦁 𝙃𝙮𝙪𝘫𝘪𝘯 ❄️ 𝘚𝘵𝘳𝙖𝙮 𝙆𝙞𝘥𝘴 ᨒ

»°─ 𝙗𝙡𝙪𝙚𝙭𝘵𝘢𝘦 🍨◞

𖡋 ׅ🥞۫ un pan suavecito ׅ!ׁ ˒ ⩩ 🍰 🐇 ‹ ⊹

𓄵 ;; 𝘢𝙪❛︎𝗌 –↻

ꗃ::𝙈𝖺𝙧cꮻ!₍^..^₎

𝙈𝘢𝘵c𝘩𝗶𝘯𝘨 𝘪ɔ𝗼̲𝗇𝙨!

ꗃ::𝙅𝖺ɔ𝗸!₍ᐢ..ᐢ₎

.𓏲 𝗷 ! 𓂃 v͟i͟𝗲 ♡ᵎ

◖ 🛒 ˒ 𝗷𝗸. 97 ’ 𝗂𝗅𝗒.

▭ 94 ⨳ 𝗷𝗈𝗈𝗇⠀𓄼

𓄹 𝘁𝗮𝗲 𓂅 𝟰𝖾︫︫︭𝗏︭𝖺︭︭.

𝐤. 𓈈 🧶 𝐬𝐣 ᪤

/ 花 𓍢 윤기 ♡𝆬

ᨒ 𝗷. 𖣵⠀h͟s͟. % ‹𝟹

૮₍๑•ˑก₎ა 𝗻𝗶𝙘ks

OO1 ִֶָ ૮₍๑•ˑก₎ა 𝗳α𝗶𝗋𝘆̶ 𝗰r𝗲ֹ︩︪a𝗺 ⑅ 🏩 𖣯 𓂃

OO2 ִֶָ ૪ ࣪˖ 💉 𓄴 𝘄𝘄w.𝗻ɔαׅ𝗵.𝗰ֹᦅ̶۪ꭑ ᨒ🔬

OO3 ִֶָ ャ ›🐭 𓊔 𝗸ꮻ︩︪𝗼 ★̲ 🧠 ꐑꐑ

OO4 ִֶ ᕱ ⑅ ᕱ 🎀 𓏔 𝘁ꮻ︩︪k𝗶ᦅ ⊹ ִֶָ 💒 ᖚ

OO5 ִֶָ ⩇⩇ ꜥ 💭 ◖𝘁𝘂𝗅̶ɩ𝗽s 𝗽𝗮͟ri𝘀 𖥔 ࣪˖ 💒 ᐢ..ᐢ

OO6 ִֶָ ،،̲ 🍏✶ ᨨ 𓏔 s𝗲𝗿𝗲ֹ𝗻͟𝖽𝗶𝘁𝗂թ𝘆̶❕◗ ˊᯅˋ

OO7 ִֶָ ᨅ 🧠 ▨ 𝘀ᦅ͟𝗼 𝘁࡛𝗶ny ᨑ︕

OO8 ִֶָ 𓄹𓈒 ℒ ˖ ࣪💭 ◖ 𝕷𝗜𝐀𝕸 🎀 ★̲🍶𓂃

OO9 ִֶָ 💉 𖤩◖ 𝕱𝗟𝐄𝕌𝕽 ! ⬩ ⚠️ ᝬ

O1O ִֶָ ૮₍ ˵ • ꤮ ก ˵ ₎︎ა 𓊔 𝕽𝗬𝐙𝔼 𖤘 🕸️ ⑅ ᘏ

O11 ִֶָ 𒀭🐰◖𝗹𝘆n𝗇̶ 𝗽ᦅ͞ᧉׅ𝗺ׁ𝗌 ★̲ 🎀𓂅̸ᅠ

O12 ִֶָ . 𓈊 ݁ ، 🏩 𓏔 𝘁𝔦͟𝗻𝗒 𝗯𝗹𝗮ι𝕣 ˖ ࣪૮₍ ˃̵͈᷄ . ˂̵͈᷅ ₎ა

O13 ִֶָ 𒀭 🍓 ◖ ℬ ⸒ b𝗮𝗸ɘ︭𝗽ᦅ𝗲ꭑֹ𝘀 ٠ 𖤘 🥛 𓂃

O14 ִֶ 𖧧 ָ࣪ ˓˓ 🕷️ᨒ 𝕮𝐇𝕀𝗥𝐒 𓏔 𖣯 𓂃

O15 ִֶ 𖡙 🌷 ⩇⩇ 𖥦 𝕮𝗟𝐄𝕸𝔼𝐌𝗧 𓎏 ❕

O16 ִֶ 𓏲 ⛸️ 𓈃 𝗚𝐀𝕐꒒𝕰 ᨑ🍴ᝬ

O17 ִֶ 𖣯 🍓 ⩀ 𝗹ə͟𝗶gh 𖤘 ⩇⩇ 𓎏 ᐢ. ֑ .ᐢ

O18 ִֶ ⩉ 𖥻 ִ ۫ ּ y/n 𒀭 🐄❕𓂃 ࣪

O2O ִֶ 𝐈̶̲𝐈̶̲ 🥛 ˖ w𝘄𝘄.y/n.𝗰𐐫̱𝗺 𖥦 🎀 𖣯

O21 ִֶ ᐢ..ᐢ ◒ 𝗮𝗸𝗲ֹ︩︪m𝗶 𓄳 ⏃ 🐇🌷◗

O22 ִֶ ˓ ✹ ִֶָ ࣪ 🎻 ◗ ⩇⩇ 𝗶𝗍͟𝗮𝐥ɩ𝗮 𓄳 🐰ˊᯅˋ

ꭑᦅ̶۪𝗿ɘ 𝗻𝗶cks 𓊔 nᦅ𝘁 ꭑ𝗶𝗻𝗲ֹ︩︪:

🥛ʾ˖ 𖨂 𝗰h︩︪ɔ𝗰ׄο𝗹αׅ𝘁𝘁ɘ 𖤘 𝗺𝔦̶𝗹𝕜ׄ ٠𓆪

‣ 𓄼 𝖋αɩ𝗋𝗒ֹ𝗽ͻ͟𝗲ꭑֹ𝗌٠ 📜 ★̲

𓏲 🍚 ◖ 𝗴𝘂𝕜︩︪𝗸ɩɘ ★̲ cᦅꭑ ★̲ ˖

𖠵 ✉️ 𝗍ִ𝗮ׂ𝗲 𐇖 𝗰ꮻ︩︪𝗳𝗳ɘ 𓂅⁩ ⋆ 🎀

،،̲ 🩰 ✶ ◖ 𝖻ׂə͟𝗮𝗋 ⑅ 𝘁ׅɘ𝘁e̸ﹾ 💡 ࣪ ִֶָ

ᐢ. ֑ .ᐢ ⋆ 𝗯ׂ𝗎𝗇ׅ𝗇̶𝘆̶ 𝗷ɘ͟ꮻ𝗇 ⊹ ִֶָ 🐇 ᖚ

ᕱ ⑅ ᕱ ✉️﹗𝘁𝖎𝗻𝘆̶ ▾ 𝗴𝘂͟𝗄 𖥔 ࣪˖

𓊔 🎀 ꜥ 𝔣α𝗶𝗋𝘆̶ 𝗸ᦅ͟ᦅ ˖ ࣪ 🐇! ꐑꐑ

𒀭 𓄹 𝗌ᦅ𝔣٭𝗍 🧠 𝘃ֹ𝗮͟𝗇𝘁࡛ɘֹ 𖣯𓂃

  • 𓈊 ݁ ، 𝘁ׅi𝗇y ⑅ 𝗽ׁ𝗿ι𝗇̶ɕׅ𝗲𝘀۟𝘀 𖤘 🎀 𓂃

^. ֑ .^ ⋆ 𝘀wɘֹə͟𝘁h︩︪𝗲𝗮͟𝗋𝘁!😸

⸙ 🧚 ꜥ 𝔣α𝗶𝗋𝘆̶ 𝙅αׅɔ𝗸 ˖ ࣪ ! 🍄 𓄹

𖠵 ☁️ 𝗯ׂᦅ𝕜︩︪ɘ𝘁𝘁ꮻ 𓂅⁩ ⋆ ☄️

૪ ࣪˖ 🦊 𓄴 𝘄𝘄w.𝗿αׅꭑé.𝗰ֹᦅ̶۪ꭑ ᨒ 🔥

ꗃ::𝐀𝗇αׅh︩︪𝗶!🧛

،،̲ 🦇 ✶ ◖ 𝐀𝗇𝗻iɘֹ ⑅ 𝕽αׅꭑé ﹾ 🧛 ࣪ ִ

🌿 :: 𝕮h︩︪ᦅ̶۪𝗎 ִ𓇿ﹾ⸙

𖧧 ָ࣪ ˓˓ 🌿 ᨒ 𝙅αׅɔ𝕜︩︪ 𓏔 𖣯 𓂃