Aşk; Sözlerden, hecelerden ve kelimelerden daha fazlasıydı aslında. Duyguların biriktiği o saf ve güzel sevgiler.
Bazı insanlar bu zamanın veya bu aşkın dengi değillerdi. Kimisi çok sever beklerdi, kimiside hak etmediği halde sevilir değer görürdü. Aşk böyle bir şey işte!
İnsan önce kendini sevmeli...

Love; It was more than words, syllables, and words. The pure and beautiful love in which emotions are accumulated.
Some people were not the equivalent of this time or this love. Some would expect a lot of likes, some would be loved, even though they did not deserve it. Love is such a thing!
One should love himself first ...