Simona
Motivele ascunse din spatele remarcilor tendenţioase ascund o dorinţă de control, o nevoie de a domina pe cineva faţă de care ne aflăm în dezacord.
Tendinţa de a ne impune punctul de vedere asupra celorlalţi, într-un mod tendenţios provine dintr-un conflict inconștient. Dezbaterea evoluează într-un conflict care inhibă exprimarea atitudinilor, stărilor sau intenţiilor. Este dreptul nostru de a ne autodetermina stilul de viaţă și sistemul de valori, în baza propriilor experienţe sau judecăţi. Când participăm într-o discuţie de grup, coeziunea favorizează securitatea emoţională, sprijinul reciproc și înţelegerea reciprocă. Normele și valorile diferă de la un grup la altul, în funcţie de regulamentul stabilit. Percepţia de sine și atitudinea faţă de noi înșine sau de ceilalţi pot fi distorsionate, dacă ne identificăm emoţional și ne conformăm în mod necritic cerinţelor altora. Frica de a părea vulnerabili, teama de respingere sau dependenţa emoţională sunt consecinţele unei stime de sine scăzute. Din cauza coeziunii grupale, tindem să ne mulăm comportamentul după principiile colective. Poate că dacă anumite sisteme de valori sau stiluri de viaţă ar fi încurajate să se exprime, fiecare s-ar putea inspira dintr-o multitudine de alternative, fără a fi impuse. Acest lucru ar favoriza gândirea critică și ar reduce comportamentul de imitare. Într-un grup în care ne bazăm pe ceilalți comportamentul de imitare este o consecinţă a faptului că ne minimalizăm contribuţia și acceptăm ideile celorlalţi, fără a depune un efort în dezvoltarea creativă a ideilor.