Det borde finnas en regel om att inte behöva titta sig om när bilar kör på vägen.