Hi! ส• โ€ขแดฅโ€ขส”ใ‚โ˜†

Here are some UNDERRATED artists that I think you should know about too :)

Heres a playlist will all the artists included please give it a follow and a listen!:
https://open.spotify.com/playlist/7vSGgKgrtRq11OKbu9SOPU

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘ฒ๐’Š๐’๐’๐’Œ๐’Š๐’š๐’๐’”๐’‰๐’Š
alternative, indie, and killkiyoshi image alternative, indie, and killkiyoshi image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘น๐’๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐‘ซ๐’Š๐’†
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฐ๐’‡ ๐’๐’๐’๐’š ๐’๐’‚๐’Ž๐’ƒ๐’๐’๐’Š
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐Ž๐ก ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ฉ๐ž๐๐ž!

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘ฉ๐‘ณ๐‘จ๐‘ช๐‘ฒ๐‘บ๐‘ป๐‘จ๐‘น๐‘ฒ๐‘ฐ๐‘ซ๐‘บ
alternative, indie, and blackstarkids image alternative, indie, and blackstarkids image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘บ๐‘ถ๐‘ผ๐‘ต๐‘ซ๐‘บ ๐‘ณ๐‘ฐ๐‘ฒ๐‘ฌ ๐‘ญ๐‘ผ๐‘ต
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ป๐‘ถ๐‘ถ ๐‘ซ๐‘ฌ๐‘ท๐‘น๐‘ฌ๐‘บ๐‘บ๐‘ฌ๐‘ซ 4 ๐‘บ๐‘ฌ๐‘ฟ
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ด๐‘ผ๐‘บ๐‘ฐ๐‘ช ๐‘ป๐‘ถ ๐‘บ๐‘ผ๐‘น๐‘ญ ๐‘ป๐‘ถ

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘ฎ๐’Š๐’‚ ๐‘ญ๐’๐’“๐’…
Image removed gia ford image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ป๐‘ผ๐‘น๐‘ฉ๐‘ถ ๐‘ซ๐‘น๐‘ฌ๐‘จ๐‘ด๐‘บ
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ด๐’–๐’“๐’…๐’†๐’“ ๐‘ฐ๐’ ๐‘ป๐’‰๐’† ๐‘ซ๐’‚๐’“๐’Œ
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘พ๐’‚๐’•๐’†๐’“๐’”๐’๐’Š๐’…๐’†

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘ญ๐’‚๐’๐’„๐’๐’–๐’ƒ๐’˜๐’‚๐’๐’๐’†๐’•
alternative, indie, and fanclubwallet image alternative, indie, and fanclubwallet image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฐ๐’๐’•๐’†๐’“๐’”๐’•๐’‚๐’•๐’†
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ญ๐’Š๐’Œ๐’†
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ป๐’‰๐’Š๐’” ๐‘ด๐’–๐’”๐’• ๐‘ฉ๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐‘ท๐’๐’‚๐’„๐’†

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘บ๐’˜๐’†๐’‚๐’•๐’„๐’–๐’๐’•
alternative, indie, and sweatcult image alternative, indie, and sweatcult image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘บ๐’Š๐’๐’—๐’†๐’“๐’๐’Š๐’๐’†
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฐ๐’๐’•๐’†๐’“๐’๐’†๐’• ๐‘ฏ๐’–๐’ˆ๐’”
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ท๐’“๐’‚๐’š

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘ซ๐’†๐’‚๐’“๐’๐’š ๐‘บ๐’๐’Ž๐’ƒ๐’†๐’“
alternative, indie, and dearly somber image alternative, indie, and dearly somber image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฏ๐’†๐’š ๐‘ถ๐’๐’… ๐‘ญ๐’“๐’Š๐’†๐’๐’…
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ซ๐’“๐’‚๐’Š๐’ ๐‘ฐ๐’ ๐‘ป๐’‰๐’† ๐‘ท๐’๐’๐’
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ท๐’†๐’‚๐’„๐’‰ ๐‘ณ๐’‚๐’—๐’†๐’๐’…๐’†๐’“ ๐‘ฎ๐’Š๐’“๐’

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐’„๐’‚๐’“๐’‘๐’†๐’•๐’ˆ๐’‚๐’“๐’…๐’†๐’
alternative, indie, and carpetgarden image alternative, indie, and carpetgarden image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฏ๐’†๐’‚๐’“๐’•๐’ƒ๐’“๐’†๐’‚๐’Œ ๐‘ฏ๐’๐’•๐’†๐’
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฐ ๐‘ป๐’‰๐’Š๐’๐’Œ ๐‘ผ๐’“ ๐‘น๐’๐’๐’š ๐‘ช๐’๐’๐’
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ถ๐’ƒ๐’”๐’†๐’”๐’”๐’†๐’… ๐‘พ๐’Š๐’•๐’‰ ๐‘ผ

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘ซ๐’“๐’†๐’‚๐’Ž,๐‘ฐ๐’—๐’๐’“๐’š
alternative, indie, and dream ivory image alternative, indie, and dream ivory image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ซ๐’“๐’†๐’‚๐’Ž,๐‘ฐ๐’—๐’๐’“๐’š
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘จ๐’„๐’Š๐’…
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ด๐’‚๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐‘ญ๐’‚๐’„๐’†๐’”

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘น๐’๐’Ž๐’–๐’๐’–๐’” ๐‘พ๐’๐’๐’‡
alternative, indie, and romulus wolf image alternative, indie, and romulus wolf image

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฉ๐’“๐’–๐’๐’†๐’•๐’•๐’†
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ผ๐’‘ ๐’‚๐’๐’… ๐‘ซ๐’๐’˜๐’
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ณ๐’†๐’• ๐‘ซ๐’๐’˜๐’

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘พ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’”๐’•๐’š๐’๐’†
alternative, indie, and wimpstyle image alternative, indie, and wimpstyle image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ซ๐’†๐’‹๐’‚ ๐‘ฝ๐’–
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘พ๐’‰๐’Š๐’•๐’† ๐‘ต๐’๐’Š๐’”๐’†!!!
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฐ ๐‘ซ๐’๐’'๐’• ๐‘ฌ๐’—๐’†๐’ ๐‘บ๐’–๐’“๐’‡

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘ณ๐’–๐’—๐’‚๐’ƒ๐’”๐’•๐’“๐’‚๐’„๐’•
alternative, indie, and luvabstract image alternative, indie, and luvabstract image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘น๐’Š๐’”๐’Œ
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ป๐’Š๐’Ž๐’† ๐‘ด๐’‚๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’†
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ด๐’‚๐’•๐’“๐’Š๐’™

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘ฌ๐’š๐’†๐’…๐’“๐’†๐’”๐’”
alternative, indie, and eyedress image eyedress, alternative, and indie image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฑ๐’†๐’‚๐’๐’๐’–๐’”
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ช๐’๐’„๐’‚๐’Š๐’๐’† ๐‘บ๐’–๐’๐’…๐’‚๐’š
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฉ๐’† ๐‘จ ๐‘ฉ๐’†๐’•๐’•๐’†๐’“ ๐‘ญ๐’“๐’Š๐’†๐’๐’…

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘ป๐‘ฌ๐‘ฌ๐‘ต ๐‘ฉ๐‘ณ๐‘ผ๐‘บ๐‘ฏ
alternative, indie, and teen blush image alternative, indie, and teen blush image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ญ๐’†๐’๐’• ๐‘ณ๐’Š๐’Œ๐’† ๐‘ฏ๐’๐’Ž๐’†
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ซ๐’“๐’Š๐’—๐’† ๐‘ด๐’† ๐‘พ๐’Š๐’๐’…
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฏ๐’๐’๐’†๐’š ๐‘บ๐’•๐’‚๐’“๐’”

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘ณ๐‘ถ๐‘ผ๐‘ซ ๐‘ฏ๐‘ถ๐‘ผ๐‘ต๐‘ซ
alternative, indie, and loud hound image alternative, indie, and loud hound image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐Œ๐จ๐ง๐๐š๐ฒ ๐Œ๐จ๐ซ๐ง๐ข๐ง๐ 
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฒ๐’†๐’†๐’‘ ๐’€๐’‚ ๐‘ฏ๐’†๐’‚๐’… ๐‘ผ๐’‘
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ด๐’†๐’๐’‚๐’๐’„๐’‰๐’๐’๐’š ๐‘ฉ๐’๐’š

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘ด๐’๐’๐’ ๐‘ป๐’Š๐’…๐’† ๐‘ฎ๐’‚๐’๐’๐’†๐’“๐’š
alternative, indie, and moon tide gallery image alternative, indie, and moon tide gallery image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐’๐ฎ๐›๐ฅ๐ฎ๐ง๐š๐ซ ๐’๐ฐ๐ข๐ง๐ 
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฉ๐’๐’–๐’†
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ด๐’๐’Ž๐’‚

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐Š๐ข๐ง๐ ๐ฌ๐›๐ฎ๐ซ๐ฒ
alternative, indie, and kingsbury image alternative, indie, and kingsbury image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฉ๐’“๐’†๐’‚๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐‘จ๐’‘๐’‚๐’“๐’•
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ผ ๐‘ป๐’‚๐’Œ๐’† ๐‘ฐ๐’• ๐‘ฉ๐’‚๐’„๐’Œ
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฉ๐’๐’–๐’“๐’“๐’š ๐‘ต๐’๐’˜

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘ฌ๐’๐’†๐’‘๐’‰๐’‚๐’๐’• ๐‘ช๐’‚๐’”๐’•๐’๐’†
alternative, indie, and elephant castle image alternative, indie, and elephant castle image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฐ'๐’Ž ๐’‚ ๐‘ณ๐’๐’”๐’†๐’“
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ช๐’๐’๐’ ๐‘ป๐’ ๐‘ฉ๐’† ๐‘ผ๐’๐’‰๐’‚๐’‘๐’‘๐’š
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ณ๐’Š๐’‡๐’† ๐‘ฐ๐’ ๐‘ถ๐’–๐’•๐’†๐’“ ๐‘บ๐’‘๐’‚๐’„๐’†

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘ฉ๐’…๐’“๐’Ž๐’Ž
alternative, indie, and bdrmm image alternative, indie, and bdrmm image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ธ๐’–๐’†๐’”๐’•๐’Š๐’๐’ ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฎ๐’–๐’”๐’‰
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฏ๐’‚๐’‘๐’‘๐’š

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘บ๐’๐’๐’Š๐’„ ๐‘ฉ๐’๐’–๐’Ž๐’†
alternative, indie, and sonic blume image alternative, indie, and sonic blume image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘จ๐’–๐’ƒ๐’“๐’†๐’š
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ฉ๐’Š๐’›๐’‚๐’“๐’“๐’† ๐‘ณ๐’๐’—๐’† ๐‘ป๐’“๐’Š๐’‚๐’๐’ˆ๐’๐’†
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘บ๐’–๐’๐’‡๐’๐’๐’˜๐’†๐’“ ๐‘ฉ๐’†๐’‚๐’

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

๐‘ช๐’‰๐’๐’
alternative, indie, and choo image alternative, choo, and indie image
Songs I recommend:

ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ญ๐’๐’“ ๐‘ต๐’๐’˜ ๐’‡๐’• ๐‘ฉ๐’“๐’†๐’‚๐’….๐‘ด๐’‚๐’
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐—ช๐—ต๐—ผ ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€?
ส•โ€ขใ‰จโ€ขส” ๐‘ญ๐’๐’๐’

ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…ใ€โ˜†ใ€‘โ˜…

https://open.spotify.com/playlist/7vSGgKgrtRq11OKbu9SOPU

Thank you so much for reading!
Hope you Enjoyed
-Scarl :)
Check out my others :)