فرش ۷۰۰ شانه اقعی بدلیل استفاده صد در صد نخ اکرولیک هیت ست شده در آن کیفیت بهتری از نظر باطنی خواهد داشت.
• فرش ۷۰۰ شانه واقعی همچنین بدلیل شانه و تراکم ۷۰۰ واقعی در بافت فرش کیفیت ظاهری بهتری خواهد داشت.
• از نظر قیمت فرش ۷۰۰ شانه واقعی مسلما قیمتی بیشتر از نوع تبدیلی و طرح فرش ۷۰۰ شانه خواهد داشت.
چیزی که باعث عیب در فرش ۷۰۰ شانه شده این است که سایر بافت های فرش ۷۰۰ شانه یعنی فرش ۷۰۰ شانه تبدیلی و فرش طرح ۷۰۰ شانه را بجای فرش ۷۰۰ شانه واقعی و به قیما فرش ۷۰۰ واقعی به فروش می رسانند.
لذا نحوه تشخیص فرش ۷۰۰ شانه از سایر بافت ها حتما ضروری می باشد.
دو عامل مهم در تشخیص فرش ۷۰۰ واقعی یکی نخ فرش می باشد و یکی شانه و تراکم فرش ماشینی از سایر عوامل مهمتر می باشد
https://farshmasjedi.com/oyoob-ghaali-700-shaneh/.