خەمی شتە بچووکەکان دەخۆم
خەمە گەورەکان خاوەنیان زۆرە
دۆزە بچووکەکان هەڵدەبژێرم
دۆزە گەورەکان پارێزەریان زۆرە
دەبمە هاوڕێی دۆڕاوەکان
براوەکان هاوڕێیان زۆرە
خەڵاتە بچووکەکان وەر دەگرم
دزی خەڵاتە گەورەکان زۆرن
کە کاتی ڕۆیشتنیش هات،
لەدەرگای پشتەوە وەک پاشا دەڕۆم
ژێرپێکەوتن و پاڵنان لە دەرگای پێشەوە زۆرە!