Hi babies!
So I've seen these language learning articles and yesterday when I had a shower I've got inspired to do one myself too but with a little twist.
~I know I haven't mentioned that before but I'm from Hungary actually. ^^

So in this article I'm going to translate some English songs to Hungarian and one Hungarian song to English..(cuz i love music)

Can't help falling in love

Wise men say only fools rush in
A bölcs emberek azt mondják, csak a bolondok sietik el
But I can't help falling in love with you
De én nem tudom megállni, hogy beléd szeressek.
Shall I stay?
Maradjak?
Would it be a sin
Vajon bűn lenne
If I can't help falling in love with you?
Akkor is ha nem tudom megállni, hogy beléd szeressek?

aesthetic, pink aesthetic, and pink image

Love of my life

Love of my life, you've hurt me
Életem szerelme, megbántottál engem
You've broken my heart and now you leave me
Összetörted a szívem majd elhagytál
Love of my life, can't you see?
Életem szerelme, hát nem látod?
Bring it back, bring it back
Hozd vissza, hozd vissza,
Don't take it away from me, because you don't know
Ne vedd el tőlem, hisz nem tudod
What it means to me
Hogy mit is jelent nekem.

pink, aesthetic, and mirror image

Wannabe

Oh, what do you think about that
Oh, erről mit gondolsz?
Now you know how I feel
Mostmár tudod hogy érzek.
Say, you can handle my love, are you for real
Te azt mondod, tudod kezelni a szerelmem, most komolyan?
I won't be hasty, I'll give you a try
Nem fogom elsietni, adok neked egy esélyt,
If you really bug me then I'll say goodbye
De ha nagyon idegesítteni fogsz, akkor pá-pá.

Temporarily removed

All star

Somebody once told me the world is gonna roll me
Valaki egyszer azt mondta nekem, a világ el fog tiporni,
I ain't the sharpest tool in the shed
Hisz nem én vagyok a legélesebb szerszám a fészerben.
She was looking kind of dumb with her finger and her thumb
Elég hülyén nézett ki ahogy a mutató és a hüvelykujját
In the shape of an "L" on her forehead
"L" alakban tartotta a homlokán.

Temporarily removed

A whole new world

I can show you the world
Megmutatom neked a világot, ami
Shining, shimmering splendid
Ragyogó, csillámló és pompás.
Tell me, princess, now when did
Csak mond el nekem, hercegnő, mikor hagytad
You last let your heart decide?
Utoljára a szívedet dönteni?
I can open your eyes
Feltárom a szemeid
Take you wonder by wonder
Csodáról csodára viszlek.

art, hands, and pink image

Most múllik pontosan

Azóta szüntelen
Since then
őt látom mindenhol,
I see him everywhere,
Meredten nézek a távolba,
I just stare to the distance,
otthonom kőpokol,
Because my home equals hell.
szilánkos mennyország,
Splintery heaven,
folyékony torz tükör,
Flowing and misshapen mirror,
szentjánosbogarak fényében tündököl.
It shines in the light of the fireflies.

aesthetic, blue, and hair image

𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐬𝐢𝐦𝐢𝐥𝐚𝐫 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞𝐬:

𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐦𝐞:

sorryluca
sorryluca
@sassylilgirl  

Hope you guys enjoyed this article♥
Please recreate it in your own mother-language and tag me so I can read them!
Byeeeee