Thức dậy sớm khy gà chưa kịp gáy. Ánh đèn dầu loe loét chiếu chao nghiêng. Cửa nhà bếp để hờ soi bóng sáng. Lung linh từ ánh lửa nhỏ bếp nhỏ xa. Mẹ ngồi đó chong đèn trông nước nóng. Tách cà phe chờ sẳn chế uống chơi. Con chó yêu nép mình ngồi với mẹ. Nó có phần một chén dạo nước cà phe.