Thiệt dễ thương khy nghe thấy và đọc trang weheartit nầy. Trang có tên Chúng Mình "Chúng Ta Yêu Mến Điều Đó". Dễ thương hong.
Mình đã đặt nickname ở đây và giữ nó lâu lắm rồi, mãi cho tối hôm nay mới post bài lên cho vui.