Αξιοσημείωτη είναι η επιθυμία μου να υπάρχω πέρα από τα σκοτεινά τούνελ του μυαλού μου.
Αξιοθρήνητη είναι η θέλησή μου να αλλάξω, να εξελιχθώ, να ωριμάσω, ώστε να πληρώ τα κριτήρια της αποδέσμευσης από το τυραννικό καθεστώς που υποδουλώνει το πνεύμα κα τη καθαρή κρίση που απαιτεί η επιβίωση στο σύγχρονο κόσμο.

change, quotes, and window image quotes, kiss, and art image

Αξιοσημείωτα είναι τα φιλόδοξα δοκίμια, στοιβαγμένα σαν χάρτινοι πύργοι στο γραφείο μου.
Αξιοθρήνητη είναι η ανικανότητά μου να ξεχωρίσω το κάλεσμα της καρδιάς από τη λογική και η αδυναμία μου να συνδυάσω συναίσθημα και διανόηση σε ένα ποίημα που μπορεί να γίνει κοσμικά κατανοητό, τόσο από τους ανέλπιδους ρομαντικούς, όσο και τους ψυχρούς επιχειρηματίες και διπλωμάτες, με προοπτικές που επιτρέπουν μεγαλύτερη διορατικότητα από αυτή που χαριζόταν άλλοτε στους γέροντες και στις μάγισσες, από ένα κατά τη γνώμη μου, αφελή θεό.

quotes, emotions, and intellect image book, library, and reading image
program a language
both head and heart understand
teach them how to love
― The Haiku Guys and Gals
for more