13-08-2019 ! Donkker daggen Krandtje !

HoI'

"Goedde;" Donkker; "DAGGEN;" .!.
EN die je te; "Goedte;" Kommen; De Donkker; "DAGGEN;" !
Dit kan; "helppen;" Om: er mee; te; Diellen.!.

Omdat;
We; vaakker "binnen" zijnne in: "hefste" en de "winter" !
In: donkker daggan kijkken we; meerre naar; onze "Self !"
Om: meer; “bewuste;” te; wordden van:
We; zijnne.!.
UN' weettje dat "Boeddhisme" óók: áán: "bewustezijn;".!.
Dit is:= UN' marnier; hoe; hun dat te; doen !
Tippe; .!.
- Lichaam / - Geeste / - "Adem;" / - "bewustezijn;" Van: alle's.!.

- "Adem;"
Van: Nartuur / Dierren / Buitten lichte / Je "Self !” ((( en More ! ))) .!.
Niet de lichte binnen !
We hebben nog nauwelijks een "gevoel" Voor:
Wat je het' "ademen;" van:
The "aarde"
Wees meer; "bewustezijn;" "natuur" !
Het' "goedte;" for je "Self !" en "The Natuur" / Dierren .!.
Dit doen meerre; "Soortten;" Menssen !
Bij: voor: - beeldte; is:= "Boeddhisme" .!.
Niet alleen "Boeddhisme" doen ditte !

- "bewustezijn;"
Alle's het' "hefste" en "winter" is:= .!.
Zitten we; vaakker achter; "Elektrische - Apparaten" !
Zijnne mindder; "Contacte" .!.
Mensen / Nartuur / Dierren ((( En ze foordte ))) !
We sluitte onze meer af.

Deze kijkke: meer om:
Je heen.!.
Oordeelle niet snelle over; "Ander;" !
Kijkke: éérste naar; je "Self !"
Kijkke: what bettter hadte kunnen doen. Bij: - Voor: - Beeldte.!.
Dat is:= UN' marnier "bewustezijn;" van: je self ! Om: je heen.!.
Dit doen meerre; "Soortten;" Menssen !
Bij: voor: - beeldte; is:= "Boeddhisme" .!.
Niet alleen "Boeddhisme" doen ditte !

- "Lichaam;" / - "Geeste;"
Vraag je "Self !" Well eens; af of:
Well we werkelijk een Vrije - "Will" hebben?
en hoe; we die het' beste kunnen; Ontwikkelen?
Met; een Vrije - "Will" ervaar je meer vrijheid en begrip, sta je beter in:
"Contactte" met; de "werkelijkheidte" en kun je better; gelukke ontevanggen.!.

Tippe; !
Dit is:= Goedte; FOR "Lichaam;" / "Geeste;" / Het' Ontvange; "The Natuur".!.
Deze; "STA;" met; Bij:
"The Voeten;" stevigge op:
"The grondte" !
Ontvange; de engie van:
"The Natuur" !
Weesse; "bewuste" de engie van:
"The Natuur" .!.
Doe dit paar minte's ! Met; je ooggen Dichte.!.
Better; Is:= met; "Bloodte Voeten;" !
Eiggelijkkke elke DAY .!. Als; even kan !
Maakke; je Hoofdte; leegge.!.
Dit kan; "Helppen" "Denkke" áán: iet's; what Rusttige
of:
Mooiie Vindte !
Zo: dat je meer; "bewuste" van:
ALLE'S.!.
Stel je "Your Self !” Oppen; FOR ALLE'S; Om:
Je heen !
En
"Your Self !"

Fijnne; "Goedde;" Donkker; "DAGGEN;" .!.
EN die Kommen; je te; "Goedte" !
Sterkte.!.
Kan; je "Alleen;" kleinne; Beetje; "Helppen;" door: "heen;" te; Kommen !
Meer; NIET.!.

Al; Vaste; Fijnne; Herfste !
En
Halloween .!. / Sintemaartten !
En ze; foordte.!.

Gr,’ The Schijver !