Here is some useful daily basics..

Hallo/Hei -Hello

Hvordan går det? - How are you ?

Det går bra. - It goes well. (I am fine)

Bare bra. - Just fine

Ikke verst. - Not bad.

Hva heter du ? - What is your name ?

Jeg heter .... - My name is .....

Hvor gammel er du ? - How old are you ?

Jeg er ..... år. - I am .... years old.

Snakker du engelsk/norsk? - Do you speak English/Norwegian?

Jeg kan snakker norsk. - I can speak Norwegian.

Image removed

Jeg vet ikke - I don't know.

Jeg forestår ikke. - I don't understand.

('Ikke' means 'not'.)

Jeg beklager. - I am sorry.

Vær så snill. - Please.

Unnskyld - Excuse me.

Ja / Nei - Yes/No

Takk - Thanks

Tusen takk. - Thanks a lot.

Vær så god!. - You're welcome/ Please! / Here you are.

flag, may, and nature image coastline, inspiration, and norway image

Hyggelig å møte deg / Hyggelig å hilse på deg. - Nice to meet you .

Ser deg senere! - See you later.

Ha det bra. - Goodbye

Ha det. - Bye!

norway image Temporarily removed