I pray that she makes it
I pray for forgiveness
I pray for family
I pray for you
I pray for happiness
I pray for safety
I pray for me
I pray and pray
I will never lose my faith in him
I can not
I will not
I love him and that would not change
I pray