Trong WordPress, hiện tại vẫn chưa có sẵn chức năng phân trang, điều này gây cản trở ít nhiều đến người đọc. Việc phân trang cho blogđem lại cho blog bạn sự tối ưu hóa, giúp người đọc dễ dàng tìm đến các bài viết cũ hơn, đồng thời qua nút phân trang người đọc cũng có thể biết trước hiện mình đang tìm trong chuyên mục có bao nhiêu trang, để có thể xác định xem chủ đề mà họ đang tìm kiếm trên blog bạn viết có nhiều hay không.
Giới thiệu website: Chuyên gia Marketing Võ Tuấn Hải

Để làm việc này, bạn có thể dùng plugin WP Paganavi, Tuy nhiên bạn không nên dùng quá nhiều plugin cho Blog, sẽ không tốt đẹp gì lắm đối với tốc độ tải trang của bạn, nhất là trong thời điểm “nhanh là thắng như hiện nay”. Một vài đoạn mã dưới đây sẽ giúp bạn có một phân trang không kém cạnh plugin, đồng thời cũng thêm phần trang trí cho blog của bạn nếu biết cách tùy biến.

B1. Thêm mã vào function.php

function wp_corenavi() { global$wp_query, $wp_rewrite; $pages= ''; $max= $wp_query->max_num_pages; if(!$current= get_query_var('paged')) $current= 1; $a['base'] = ($wp_rewrite->using_permalinks()) ? user_trailingslashit( trailingslashit( remove_query_arg( 's', get_pagenum_link( 1 ) ) ) . 'page/%#%/', 'paged') : @add_query_arg('paged','%#%'); if( !empty($wp_query->query_vars['s']) ) $a['add_args'] = array( 's'=> get_query_var( 's') ); $a['total'] = $max; $a['current'] = $current; $total= 1; //1 - hiển thị "Page N of N", 0 - không hiển thị $a['mid_size'] = 5; //số phân trang hiện bên trái và phài của trang hiện tại $a['end_size'] = 1; //số phân trang bắt đầu và kết thúc $a['prev_text'] = '« Previous'; //chữ "Previous page" $a['next_text'] = 'Next »'; //chữ "Next page" if($max> 1) echo'

'; if($total== 1 && $max> 1) $pages= 'Page '. $current. ' of '. $max. ''."rn"; echo$pages. paginate_links($a); if ($max > 1) echo '
';} Lưu ý: Chèn vào với encoding UTF8 Mode

B2. Thêm phân trang vào giao diện

Thêm dòng sau vào nơi bạn muốn hiện phân trang. Để kiểm tra xem vị trí có thể chèn, bạn xem trong giao diện có file navigation.php nào không, hoặc kiểm tra xem các tập tin có liên quan đến phân trang thì chèn vào. Thường thì nên chèn vào trong file index.php của giao diện. 1 if (function_exists('wp_corenavi')) wp_corenavi(); B3. Làm đẹp phân trang WordPress Đến bước này ta cần trổ tài chỉnh css một chút để làm đẹp cho phân trang của bạn. Dưới đây là đoạn css do mình soạn sẵn, bạn hãy tùy biến cho phù hợp với giao diện: /*------------------------------------------------*/ /*----------------[PageNavi]----------------*/ /*------------------------------------------------*/ .pagenavi{clear:both;position: relative; float: right; margin-top: 35px;} .pagenavi span,.pagenavi a{color: #4d4d4d;padding:3px;margin-right:5px;background:transparent;border:1pxsolid#757575} .pagenavi a:hover,.pagenavi .current{background:transparent;color:#4d4d4d;text-decoration:none} .pagenavi .pages,.pagenavi .current{color: #4d4d4d;font-weight:bold} .pagenavi .pages{border:none} Thêm đoạn css vừa rồi vào cuối file style.css của giao diện. Nếu trong file style.css có sẵn .pagenavi thì hãy xóa dòng đó đi. Và bây giờ thì thưởng thức đi nào, blog của bạn đã có 1 phân trang wordpress khá đẹp rồi đấy!

Đọc thêm bài viết: Top plugin làm forum tốt nhất dành cho wordpress

Nguồn: Chuyên gia Marketing Võ Tuấn Hải