Välj en person som om du är blind ...
  Stäng dina ögon och känna vad du tycker om den här personen. Om hans vänlighet, hans lojalitet, hans insikt, hans engagemang, hans förmåga att ta hand om dig och ta hand om sig själv som ett självständigt var ......
  Trots att kultursens egenskaper påverkar mycket och det vi ser från vår yttre synvinkel är mycket viktigt, är det viktigaste vi ser och uppfattar från vårt inre öga när våra ögon är stängda.