โ„Ž๐‘– ๐‘™๐‘œ๐‘ฃ๐‘’๐‘ โ™ก , โ„Ž๐‘’๐‘Ÿ๐‘’'๐‘  ๐‘Ž ๐‘“๐‘’๐‘ค ๐‘ ๐‘š๐‘œ๐‘œ๐‘กโ„Ž๐‘–๐‘’๐‘  ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘Ž๐‘ , ๐‘ ๐‘ข๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘’๐‘Ž๐‘ ๐‘ฆ, ๐‘ ๐‘ข๐‘๐‘’๐‘Ÿ โ„Ž๐‘’๐‘Ž๐‘™๐‘กโ„Ž๐‘ฆ ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘ฆ ๐‘ฆ๐‘ข๐‘š๐‘š๐‘ฆ, โ„Ž๐‘œ๐‘๐‘’ ๐‘ฆ๐‘œ๐‘ข ๐‘’๐‘›๐‘—๐‘œ๐‘ฆ ๐‘–๐‘ก!

๐‘ฉ๐’‚๐’๐’‚๐’๐’‚ ๐’”๐’Ž๐’๐’๐’•๐’‰๐’Š๐’†:

๐’Ž๐’‚๐’๐’ˆ๐’
๐’ƒ๐’‚๐’๐’‚๐’๐’‚
๐’„๐’‰๐’Š๐’‚ ๐’”๐’†๐’†๐’…๐’”
๐’๐’“๐’‚๐’๐’ˆ๐’† ๐’‹๐’–๐’Š๐’„๐’†
๐’‚๐’๐’Ž๐’๐’๐’… ๐’Ž๐’Š๐’๐’Œ

drink, summer, and food image breakfast, coffee, and cookie image

๐‘บ๐’•๐’“๐’‚๐’˜๐’ƒ๐’†๐’“๐’“๐’š ๐’๐’‚๐’•๐’Ž๐’†๐’‚๐’ ๐’”๐’Ž๐’๐’๐’•๐’‰๐’Š๐’†

1/2 ๐’„๐’–๐’‘ ๐’“๐’๐’๐’๐’†๐’… ๐’๐’‚๐’•๐’”
1 ๐’ƒ๐’‚๐’๐’‚๐’๐’‚
1 1/2 ๐‘ป๐‘บ๐‘ท ๐’”๐’–๐’ˆ๐’‚๐’“
1/2 ๐‘ป๐‘บ๐‘ท ๐’—๐’‚๐’๐’Š๐’๐’๐’‚
14 ๐’‡๐’“๐’๐’›๐’†๐’ ๐’”๐’•๐’“๐’‚๐’˜๐’ƒ๐’†๐’“๐’“๐’Š๐’†๐’”
1 ๐’„๐’–๐’‘ ๐’”๐’๐’š ๐’Ž๐’Š๐’๐’Œ

drink and food image drink and food image

๐‘ฎ๐’“๐’†๐’†๐’ ๐’”๐’Ž๐’๐’๐’•๐’‰๐’Š๐’† (๐’‡๐’†๐’˜ ๐’Š๐’…๐’†๐’‚๐’”)

  • ๐’Œ๐’‚๐’๐’† + ๐’๐’†๐’Ž๐’๐’ + ๐’‘๐’†๐’‚๐’“ + ๐’Ž๐’‚๐’“๐’„๐’‰๐’‚ ๐’‘๐’๐’˜๐’…๐’†๐’“
  • ๐’”๐’‘๐’Š๐’๐’‚๐’„๐’‰ ๐’๐’“ ๐’Œ๐’‚๐’๐’† + ๐’ƒ๐’‚๐’๐’‚๐’๐’‚ + 1/4 ๐’๐’–๐’•๐’” (๐’‚๐’๐’š) + ๐’Ž๐’Š๐’๐’Œ (๐’‚๐’๐’š) + 1 ๐’•๐’ƒ๐’”๐’‘ ๐’„๐’๐’„๐’๐’‚ ๐’‘๐’๐’˜๐’…๐’†๐’“
  • ๐’”๐’‘๐’Š๐’๐’‚๐’„๐’‰ ๐’๐’“ ๐’Œ๐’‚๐’๐’† + ๐’ƒ๐’†๐’“๐’“๐’Š๐’†๐’” + 2 ๐’•๐’ƒ๐’”๐’‘ ๐’“๐’๐’๐’๐’†๐’… ๐’๐’‚๐’•๐’” + ๐’Ž๐’Š๐’๐’Œ (๐’‚๐’๐’š) + 1/2 ๐’ƒ๐’‚๐’๐’‚๐’๐’‚
food and healthy image Image removed

๐’‘๐’“๐’†๐’—๐’Š๐’๐’–๐’” ๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’„๐’๐’†: