Kada se spomenu Sudbinske karte ili “Ciganice ” kako ih još nazivaju onda nitko sa sigurnošću ne može reći kada su one nastale, i tko je njihov autor pa čak ni tvrtka Piatnik koja ih tiska. Iako se upravo zbog njihova uvriježena naziva “Ciganske karte” može pomisliti da su one nastale u Romskom narodu, ako malo pažljivije pogledamo njihovu ilustraciju, vrlo lako bi mogli zaključiti da su nastale negdje kroz 2 polovinu 19 st u zapadnoj Europi najvjerojatnije u Austriji ili Mađarskoj. Danas ipak poznajemo više različitih špilova od onih klasičnih pa sve do modernijega tipa.

Prvi špil Sudbinskih karata na tržište je plasirala tvrtka “Piatnik” dizajniravši ih za visoko posebice žensko društvo onoga vremena. Njihove prve karte su bile tiskane u crno bijeloj varijanti.

Prvi špil poznatiji kao “Bidermajer” sastojao se od 32 karte.

1901g tvrtka Piatnik plasirala je na tržište Gipsy fortune tellings cards. Ovaj špil je danas najčešće korišten i poznajemo ga pod nazivom Sudbinske karte ili Ciganice.

Ovom špilu u odnosu na “Bidermajer” dodane su 4 karte tako da njega čini 36 karata. Također ovaj špil dobio je i svoju Mađarsku varijantu. Razlike između Sudbinskih karata tvrtke Piatnik i Mađarskih karata nema. Sva značenja su ista kao i broj karata u špilu, iako po mom osobnom mišljenju Sudbinske karte u izdanju tvrtke Piatnik su čišće. Njihove boje su svjetlije,stoga su možda pogodnije za početnike nego li Mađarsko izdanje ovih karata, jer je puno lakše uvidjeti razliku između karata “pozitivnog”i karata “negativnog” značenja.

Danas također poznajemo i “Art Deco” Za njih bi mogli reći da su najnovije u odnosu na prethodna dva špila. Ovaj špil sastoji se od 52 karte. Nazvane su po stilu vremena kada su nastale ( 1920- 1940). Ovaj špil je kombinacija tradicionalnog i suvremenog doba. Osim što su ovom špilu dodane nove karte njih 16, krase ga jasnoća slika kao i jarke boje.

Unatoč tome što Sudbinske karte na prvi pogled djeluju vrlo jednostavno njihova kompleksnost se krije u pravilnom prepoznavanju simbola i detalja. Razlike između Sudbinskih karata i drugih karata za divinaciju, vidljive su: u samoj ilustraciji,broju karata u špilu,njihovim značenjima,kao i u činjenici da se uglavnom za sve špilove zna njihovo vrijeme nastanka ili njihov autor,a za Sudbinske karte nema pouzdanih podataka o vremenu njihova nastanka i njihovu autoru. Sudbinske karte predskazuju događaje i naglasak im je na fizičkom planu. Same Sudbinske karte nisu numerirane. Svaka karta predstavlja jedan važan moment u životu čovjeka,ili simbol za jedan od pojmova. Svaki simbol ima i svoje šire značenje. Primjerice u Tarotu imamo jasno definirana Uspravna i Obrnuta značenja sudbinske karte imaju svoje osnovno značenje sadržano u samom nazivu karte. Iako same Ciganice nemaju striktnu podjelu na uspravno i obrnuto značenje sama pojava karte u naopakom položaju pri otvaranju, sugerira mogućnost promijenjene energije karte, primjerice iz pozitivne u negativnu, ili mogućnost da će se situacije ponavljati. Koja je situacija u pitanju, ovisi o samim kartama koje je okružuju kao i o sposobnosti tumača da ju kvalitetno prepozna.