Jag tackar min soulmate för att hjälpa honom över 11 år i akademisk och vetenskaplig forskning.
Med hela mitt hjärta önskar jag dig framgång och glans
Du gav mig gott stöd i kärlek, själ, liv och tanke