De reser genom vägarna för att möta de kvinnor som är förlorade på kärleksvägen.
De gör sitt bästa för att förlora kvinnor på en annan väg.
Glädvägens väg, den inre skönhetsvägen och sedan hoppens kärleksväg.
De är utvalda för att uppfylla dessa kärlekens uppdrag!
De kan offra sina egna liv för att hjälpa världens kvinnor.
De med erfarenhet korsar alla gränser!
De går inte längre in i hjärtat utan själen!
Genom att sätta kvinnor tillbaka på rätt väg blir de rik på varje uppdrag.
När Gud bestämmer!
Uppdrag slutar att erbjuda ridderna lönen att leva kärlek också.
Kvinnor som har fått hjälp av en riddare kommer att ha ett annat namn för att utse den här riddaren.
Han kommer att kallas "kärlekens ängel".
Den som har erfarenhet av att korsa alla jordens och själens gränser kommer att få belöningen att hitta sin prinsessa.
Prinsessen kommer att ringa sin riddare!
"Min drake"
Riddarnas uppdrag sponsras alla av kvinnans kära som vilseleds på lyckans väg.