När Kiesinger tillträdde som förbundskansler orsakade detta stora protester i Västtyskland och internationellt. Kiesinger hade ett förflutet i Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (NSDAP), där han varit medlem från 1933 fram till krigsslutet. Under kriget hade Kiesinger haft poster inom utrikesministeriet som vid tiden styrdes av Joachim von Ribbentrop. Kiesinger fick flera gånger förklara sitt förflutna och det var tydligt att det var en del av konflikten med Apo-rörelsen.Han utsattes även för en uppmärksammad attack av journalisten och nazistjägaren Beate Klarsfeld som gav honom en örfil och kallade honom för nazist på CDU:s partistämma 1968. Hon gjorde detta på franska och när hon efter det blev bortförd av två vakter, upprepade hon orden på tyska: ”Kiesinger! Nazi! Abtreten!” (Kiesinger! Nazist! Avgå!). Ända fram till sin död vägrade Kiesinger att kommentera denna händelse. Några andra av hans prominenta kritiker var författarna Heinrich Böll och Günter Grass som 1966 skrev ett öppet brev till honom där de klargjorde att de inte accepterade hans styre, medan filosofen Karl Jaspers, som redan bodde i Schweiz, i protest mot honom sade upp sitt tyska medborgarskap.Svamparna räknades länge till växterna, men anses nu på grund av genetiska egenskaper vara väsentligt närmare besläktade med djuren. Denna släktskap till djuren syns bland annat i att svamparna liksom djuren lagrar sin energi i glykogen, till skillnad från växterna som lagrar energin som cellulosa. Svampar förekommer som encelliga, till exempel jästsvamp, och som flercelliga organismer, till exempel stensopp. Svamparna skiljer sig från växterna genom sitt heterotrofa (nedbrytande) levnadssätt, genom att de klarar sig utan pigmentet klorofyll och de flesta även genom förekomsten av kitin i cellväggen. Från djuren skiljer de sig bland annat genom att de har en cellvägg.