Du hörde hans mäktighet. Kräla bort, ditt kryp! Stick iväg, daggmasken!