Alice Sandström var näst äldst i en syskonskara på fyra (Nanna, Alice, Eduard och John). Fadern Eduard Sandström var sjökapten och systrarna fick ibland följa med på skeppet Falco på resorna på Östersjön. Fadern var musikalisk och hade ett piano i sin hytt, där dottern Alice komponerade sina första melodier. Hon ansågs mycket musikalisk, med absolut gehör och började tidigt ta pianolektioner, först för organisten i Karlshamn Carl Fredrik Ullman och sedan för dennes efterträdare Wilhelm Theodor Söderberg. Familjen hade inte råd att låta henne utbilda sig till musiker utan hon gick på Högre lärarinneseminariet i Stockholm och utbildade sig till lärare.Jakob Tegnér var häradshövding och sedan protokollsekreterare vid Högsta domstolen i Stockholm. Han var sekreterare i Svenska Bokförläggareföreningen och redaktör för Svenska Bokhandelstidningen. Han var son till prosten Christoffer Tegnér och sonson till Esaias Tegnér samt bror till Esaias Tegnér d.y. Alice och Jakob Tegnér fick två söner, Gösta född 1887 och Torsten född 1888.