Blekansikten här
Kan det va demoner?
Girighet är nåt de känner väl
Och bakom bleka skinn
Är tomt, finns ingenting
Jag undrar: har de blod och själ?
För vildar, vildar
Knappast några människor
Vildar, vildar
Mördar kallt och rått
De liknar inte oss
De känner inga gränser
Slå på trumman, det blir krig
För vildar, vildar
Först tar vi den här nu
Sen så trummar vi till krig