Du tror att jag inte förstår dig
Du har sett så många platser
Javisst det har du nog
Du vet hur allt ska va
Och trots det så tänker jag
Finns mycket mera kunskap än du tror, än du tror
Du tror du äger jorden som du står på
Att allt blir ditt där du har gått i hamn
Men berg och träd
Ja, allt som finns omkring dig
Har ett liv, har en ande, har ett namn
Du tror att dom som du vill kalla mänskor
Ska se ut och alltid tänka just som du
Men om du följer spår du aldrig sett förr
Kan du lära med ditt hjärta här och nu