Dagbok från en safari
(African Diary)
Svenska röster:
Berättare Roger Storm
Långben Hans Lindgren

Studio: KM Studio AB
Regi: Monica Forsberg
Översättning: Mats Wänblad
Kreativ ledning: Kirsten Saabye
Tekniker: Daniel Bergfalk
Anders Öjebo
Thomas Banestål

Svensk version producerad av:
Disney Character Voices International, Inc.