Riddare för en dag
(A Knight For a Day)
Svenska röster:
Berättare Roger Storm
Folk Anders Öjebo
Daniel Bergfalk
Bertil Engh
Esmeralda Monica Forsberg
Studio: KM Studio AB
Regi: Monica Forsberg
Översättning: Mats Wänblad
Kreativ ledning: Kirsten Saabye
Tekniker: Daniel Bergfalk
Anders Öjebo
Thomas Banestål