I varje stad
Blir man nån gång glad
Glömer bort
All sorg och är glad
Men ej i Nottingham
Av vad man kan förstå
Är sorgen för tung
Att stå upp och gå
Sin väg och fly om man kunde flyga
Ser du min tårar dryga
Finns det ingen glädje kvar år mig
Ej i Nottingham