Det här är Disneys version av den klassiska grekiska hjältesagan om Herkules, Zeus son, som kidnappas av guden Hades underhuggare Skrik och Panik för att Hades ska kunna ta makten över Olympen. Men istället för att röja Herkules ur vägen för gott, hamnar spädbarnet hos en vanlig jordisk familj där han växer upp utan vetskap om att han är son till en gud.Hans övermänskliga styrka gör dock att han har svårt att passa in i det vanliga jordiska livet, och när han så småningom får reda på sin riktiga identitet, vill han komma tillbaka till de sina på Olympen. Men för att få det måste han visa sig värdig sin gudastatus genom att bli en riktig hjälte, samtidigt som Hades gör vad han kan för att förhindra det.Buena Vista Home Entertainment, Stockholm 2003
Herkules (långfilm på video), Buena Vista Home Entertainment, Stockholm 1998.
Taran och den magiska kitteln (långfilm på video), Buena Vista Home Entertainment, Stockholm 1998.