På Virginias alla stränder
Finns diamanterna
Där rinner silverfloder som
Har guld längs kanterna
Tar guldet till min älskling
En till dig - så får det bli
Men alltihop det andra tar
Virginia kompani
För ära, Gud och guld
och för Virginia Kompani