Inspelningen påbörjades under oktober 2014 i Australien och avslutades under december samma år.