‎ژنـەکـان
‎گوێم بۆ بگرن بۆ هیچ شتێ ناڵێم مەگرین ، بگرین بەڵام بەهێز بن
‎مە ڕووخێن ،مەهێڵن چێژ لە گریان و خەمەکانتان وەربگرن ،بهێڵن کە بسوڕمێن لە توانا و بەهێزی ئێوە
‎ئێوە جوانترین بونەوەری سەر زەوین
‎ئێوە ناسکترین و بەهەسترینن
‎خەونەکانتان مەنێنە ژێڕ گڵ
‎هەوڵ بۆ بەدەستهانانیان بدەن بە خۆ دروستکردنتان