بە زۆر شت ڕادێین، خراپترینیان نەبوونی یەكترە، ڕاھاتنە بە بێدەنگیی و دووریی
‎گوزەشت ئەو ڕۆژانەی ئەمانتوانی ببینە یادگاری بۆ یەك، مرۆڤی نوێ مرۆڤێكی بێ یادگارییە، بەردەوام شتێك ھەیە بیدزێت، فریوێك ھەیە نەھێڵێ ئاوڕباتەوە
‎چی بكەین باشە؟
‎ھیچ تەنھا قووڵ سەیری چاوی ئەوەی تەنیشتت بكە و مەھێڵە فەرامۆشیی بگاتە نێوانتان ھیچ مەكە، تەنھا سەیر بكە