loving someone is not enough to make her stay. kisee ko pyaar karane ke lie use rahane ke lie paryaapt nahin hai