En måste ha en vintermånad för att betrakta frossen och bönen av tallrena som är klara med snö. OCH HAR VARA EN KOLD EN LÅNG TID FÖR ATT HÅLLA JUNIPERNERNA SHAGGED WITH ICE. VAD ÄR LJUDEN AV LANDET FULLT BLÅ PÅ SAMMAN BARE PLATSEN. JORDEN VÄNDER PÅ KOLDEN FÖR SJÄLV. VINTERINSISTER PÅ INTE MINDRE ÄN DEFER SOM VÄNDER ALLA DESS LIV, SEG SNOW: Låt mig täcka dig! Lyckliga lördagskvällar