Kraven är flera i kärlek, men det väsentliga är ofta i en mycket enkel förfrågan.
Att vara i armarna av lycka!
Känn bra och älska varandras armar som vi älskar väldigt mycket.
Svårt är att hitta den här personen men inte omöjlig.
Personen liknar oss mycket i värdet av vårt hjärta.
Våra ögon kan drunkna i hennes och få ett leende av lycka i vår själ.
Lycka börjar och kärleken kommer att föda på det för att stärka lycka.
Vi ber mycket för kärlek!
Kärlek kunde svara!
Hitta den person som ser ut som du genom att söka med ditt hjärta och jag kommer att vara där!
Ansökan av svaret kommer alltid att ge lycka till kärlek eller vänskap.
Ingen kan hjälpa oss att hitta det som ser ut som oss!
Vi kan få hjälp genom att göra bra runt oss.
Bra lockar änglar att komma och hjälpa oss.
En ängel kan du hitta eller du kan hitta en kärleksängel.
Det finns ofta en ängel i lyckans armar och en prinsessa eller gudinna i armarna i denna ängel.
Vårt väsentliga måste vara kärnan i den andra!
Lev lyckligt med den person vi älskar genom att älska varje dag i hans armar