- ' Deyir, YaLnız QaLmağdaN QorxsayDım Hamınıza Yaxşı DavranarDım.......:/