γιατί ζούσα πριν τον γνωρίσω και τώρα που τον γνώρισα δεν μπορώ να ζήσω μακριά του;