🔺Gedən üzülməz 🔻QaLan GüLməz 🔺Zaman GəLər 🔻Gedən Dönər 🔺QaLan güLər 🔻GeDən öLər 💮