Τι να τον κάνεις τον άλλον
άμα του λες '' άσε με '' και
σ'αφήνει?