U životu svakog muškarca postoji žena koja ga vodi, usmjerava i održava. Bez nje ne mogu, baš kao što i mi ne možemo bez njihove pažnje. U djetinjstvu, njihov najveći oslonac je majka. Ona je ta koja će mu objasniti kako pravilno da zaveže pertle, kako u ovom životu postoje i dobro i zlo, na koji način trebaju da komuniciraju sa ženama, kako da ih poštuju i sve ostalo što muškarci trebaju da znaju. Međutim, kada taj dječak treba da se dokaže kao muškarac, 80% njih neće položiti taj ispit. Na mjesto njihove majke dolazi nova osoba, neke navike se ipak mijenjaju, dolazi period sa brojnim iskustvima. Svakako, takva iskustva imaju i žene, ali one to znaju regulisati, jer su po prirodi osjećajnije, stoga svaki problem riješe kroz suze, dok se sljedeće jutro probude kao nove. Muškarci razmišljaju racionalno, kada se zaljube ne znaju šta ih je snašlo, kada se dogodi neki problem oni to rješavaju šakama, zbog toga im je sve lakše i imaju jednostavniji život u odnosu na ženski rod. Tako je djevojke, vodimo veoma komplikovan život, a i same po sebi smo komplikovane. Možda imamo i mnogo više problema u odnosu na muškarce, možda više i patimo, možda ih nekad preziremo, možda nekad čak i pomislimo da bi bolje bilo da muški rod uopšte i ne postoji, ali kad stvari sagledamo sa neke tačke realnosti sa punim pravom možemo reći da su i oni nama potrebni, baš onoliko koliko i mi njima. Budite pažljive, strpljive i vjerujte...jer će jednom doći dan kada ćete i vi nekome biti vodilja života.