Отново дъждовна вечер. А аз мисля си за теб сега. Мисля колко трудно е без теб и колко различно е с теб.

Когато си тук до мен всичко много по-спокойно е. Никога не ме оставяй не бих могла да се справя когато ти не си тук.

Капките дъжд падат бавно и болезнено. Бавно и безшумно. Гледайки ги се чувствам по-спокойна все едно нищо не се е променило.

Чувстваш ли това спокойствие и ти всеки път щом те се спуснат все така безшумно по прозореца ти?

Another rainy night. And I'm still thinking about you now. I'm thinking how hard is without you and how different is with you.

When you're here next to me everything is very calm. Never leave me alone. I can't do it when you're not here.

The rain is falling slowly and painfully. Slowlly and silently. Watching them I feel more calm and nothing has changed.

Do you feel this calmness everytime when the rain is falling still that silently on your window?