Sonsuzu yakıştırıyor insan kendine, sanki hiçlikten gelmemiş gibi